Kalorifer Kazanı - Baca Temizliği

Kalorifer Kazanı - Baca Temizliği

Baca yanma sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek gazları en güvenilir yoldan atmosfere ulaştıran kanal sistemine verilen isimdir. Baca yüksek ısıya ve yangına, yanma sonucu ortaya çıkacak gazların kimyasal etkisine, korozyona ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır.

    BACALARINIZI PERİYODİK OLARAK TEMİZLETTİĞİNİZDE %20-30 ARASINDA TASARRUF

    SAĞLADIĞI GİBİ BACALARIN NEDEN OLDUĞU KARBON MONOKSİT GAZ ZEHİRLENMESİ VE BACA TUTUŞMALARINI ÖNLEMİŞ OLURSUNUZ.

Mutlaka belirli periyotlarda temizlenmesi gerekmektedir!

Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevre sağlığının korunması bakımından faaliyet alanına göre belirli periyotlarda temizletilmesi gereklidir. Katı yakıt bacaları yılda iki, Restaurant - Otel mutfak sistemleri ve bacaları çalışma yoğunluğuna göre 3 ile 6 ay arasında yetkili firmalara temizlettirilmelidir.

Baca temizleme nasıl yapılır?

1- Bacaların içlerinin temizlenmesi, gerekiyorsa kırılması ve gerekli yerlere baca kurulması.

2- Yemekhane, Mutfak baca, kurumlu dikey Baca temizliği Katı (Kömür) Yakıtlı Baca Temizliği Kalorifer ve soba bacalarının çelik fırçalarla yılda 2 defa kışa girmeden ve kış ortası olmak üzere temizlenmesi gerekmektedir. Yapılan temizlik sonrası yakıt daha randımanlı yanarak tasarruf sağlanır, çevreye atılan karbon monoksit oranı düşer. Özellikle soba bacalarının neden olduğu karbon monoksit zehirlenmeleri önlenmiş olur ve baca yüzeylerinde ziftlenmeler önleneceği için baca tutuşmasının sebep olacağı yangınlar önlenmiş olur. Kalorifer bacalarının yanı sıra kazan alev borularının temizlenmesi, kazanla baca arasındaki dikey duman kanallarının da temizletilmesi ihmal edilmemelidir. Gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesiyle %15 - 30 oranlarında tasarruf sağlanabilmektedir.

Diğer Hizmetler+14 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.